Úvod do money managementu

Money management rozložíme na dve časti:

  • riadenie rizík
  • rozloženie kapitálu

Riadenie rizika spočíva vo vhodne umiestnených stop-lossoch, ktoré chránia Váš kapitál pred prudkými cenovými výkyvmi neočakávaným smerom. Rovnako s tým súvisí funkcia páky či otvoreného objemu. Každý chce dosahovať veľké zisky, avšak málokto si uvedomuje, že obchody s vysokým výnosom sú často viac rizikové ako obchody s menším výnosom.

Diverzifikácia portfólia alebo rozloženie kapitálu je rovnako dôležitou súčasťou money managmentu ako riadenie rizika. Ochranný mechanizmus spočíva v tom, že kapitál investujeme do viacerých trhov, čím ostane chránený v prípade rapídnej zmeny cien na jednom trhu. Investor by mal diverzifikovať svoj kapitál aj z časového hľadiska - otvárať krátkodobé, strednodobé aj dlhodobé pozície.

 

V súčasnosti môžeme byť svedkom toho, že brokeri sa predbiehajú v ponúkaní pák. Tieto potom nadobúdajú výšku až 1:1000. Akú páku si tak vybrať pri svojom účte? Vyššiu, nižšiu? Naozaj páka ovplyvňuje mieru rizika pri obchodovaní a ak áno, tak ako?

 

Obchodný štýl investorov určuje doba, počas ktorej majú otvorené pozície. V závislosti od rôznej doby držania pozície rozdeľujeme obchodné štýly na:

  • investovanie štýlom kúpiť a držať
  • pozičné obchodovanie v smere trendu
  • denné obchodovanie
  • skalping - minútové obchody