Alexander Ač

Autor vyštudoval vysokú školu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Environmentálna ekológia, a ukončil PhD štúdium v Centre výzkumu globálnej zmeny AV ČR v Brne v odbore ekologickej fyziológie rastlín. V posledných rokoch sa intenzívne analýze globálnych problémov spojených s klimatickou zmenou, energetikou, ekonómiou a financiami. Je spoluautorom prekladu knihy Obnoviteľné zdroje energie - s chladnou hlavou.

 

"Verím, že jedného dňa budeme čítať historické knihy o tomto období, kedy kríza Európu ešte viac spojila", povedal a dodal, že kontinent v súčasnosti zažíva "veľmi šťastné obdobie".

 

Asi niektorí z vás zachytili, že všetci obyvatelia na Cypre príšli o 6,75 % (s úsporou pod 100 000 Eur) a o 10 % svojich úspor (s úsporou nad 100 000 Eur). Okrem paniky, ktorá následne vypukla, sa niektorí veritelia rozhodli do banky pre svoje úspory dostať traktorom. ...

 

To najhoršie Európu ešte len čaká. Vyhlásenia niektorých politických špičiek a centrálnych bankárov o opaku, sú zavádzajúce. Eurozóna práve vstúpila do zóny kontrakcie kreditu, čo vo svojom dôsledku bude znamenať ďalší rast nezamestnanosti, bankrotov, a pokles cien. ...

 

Keď začínala tzv. „Arabská jar“, mnohí to považovali za pozitívny signál. Konečne príde demokracia aj to týchto krajín a ľudia sa budú mať „lepšie“. Už vtedy však bolo zrejmé, že situácia v krajinách, ktoré zasiahli protivládne nepokoje, nebude taká jednoduchá. A dnes je navyše každým dňom stále zrejmejšie, že ...

Stránky