Škola forexu


Obchodovanie na burze a obchodovanie na "burze" je niečo úplne odlišné. Skutoční obchodníci, ktorý obchodujú na parkete musia mať licencie, povolenia a je ich obmedznený počet. My, bežní ľudia môžeme na burze obchodovať prostredníctom brokera, ktorého si slobodne môžeme vybrať. V sekcii brokeri nájdete tých najlepších brokerov, ktorí ponúkajú prístup k burzovému obchodovaniu bežným ľudom.

Ak už máme účet u brokera, či už demo alebo reálny musíme hľadať príležitosti, ktoré nám môžu priniesť zisk, vyberať si čo a kedy chceme obchodovať.

Sekcia Ako obchodovať na burze sa venuje podrobenej analýze trhov. Po nutnom rozbore aktuálnej situácie pomocou technickej alebo fundamentálnej analýzy, keď už budeme vedieť o našej stratégii, ktorou chceme dosiahnuť zisk, nesmieme zabudnúť na money management.

S využitím pravidiel Ako byť úspešný sa dokážeme vyvarovať chýb, ktoré bohužial veľmi často opakujú neskúsení obchodníci. Svoje znalosti a zručnosti môžeme rozširovať a zveľadovať využitím dostupnej slovenskej a českej vzdelávacej literatúry.

 

Časť Ako byť úspešný určite zaujíma každého jedného začínajúceho ale aj profesionálneho obchodníka. Dokonca si dovolíme tvrdiť, že by si ju mal nielen prečítať, ale mal by ju využívať aj v praxi pri obchodovaní.

 

Sekcia Ako obchodovať na burze sa hlbšie pozerá na život burzového obchodníka, jeho znalosti a schopnosti analyzovania. Obsahuje rozsiahlu sekciu Technická analýza a dve kratšie sekcie Fundamentálna analýza a Úvod do money managementu.

 

Trh môžeme rozdeliť podľa toho s čím sa na ňom obchoduje. Pre bežného človeka je dostupné najmä obchodovanie na nasledujúcich trhoch:

  1. forexový (devízový) trh
  2. komoditný trh
  3. akciový trh
  4. dlhopisový trh
 

Trhová ekonomika a celé jej fungovanie sú založené na pôsobení trhu. Market (trh) predstavuje procesy predaja a kúpy medzi jednotlivými subjektmi. Finančný trh je univerzálnym trhom a preto sa pokladá za vrchol ostatných trhov. Jeho význam momentálne ustavične rastie. Finančný trh tiež chápeme ako miesto, na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov a dopyt ekonomických subjektov po týchto prostriedkoch.

 

Pod stratégiou rozumieme systém, ktorý predstavuje spôsob prípravy a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľ. Existujú dve základné investičné alebo forexové stratégie. Sú nimi špekulácia na rast ceny a špekulácia na pokles ceny.

 

Nájdete tu viac ako 20 vynikajúcich kníh, napísaných svetoznámymi autormi a preložených do slovenského alebo českého jazyka.