Ako obchodovať na burze


Sekcia Ako obchodovať na burze sa hlbšie pozerá na život burzového obchodníka, jeho znalosti a schopnosti analyzovania. Obsahuje rozsiahlu sekciu Technická analýza a dve kratšie sekcie Fundamentálna analýza a Úvod do money managementu.

Základné informácie o tom ako začať a ako prebieha obchodovanie sme pre Vás pripravili v hlavnej kapitole Obchodovanie na burze.

 

Fundamentálna analýza, či už forexová alebo akákoľvek iná vychádza z analyzovania ekonomických údajov o krajine či firme. Následne sa snaží nájsť odpovede na to aký vplyv bude mať konkrétny ukazovateľ.

 

Technická analýza sa zaoberá štúdiom grafov za účelom predikcie budúceho pohybu ceny.

 

Money management rozložíme na dve časti:

  • riadenie rizík
  • rozloženie kapitálu

Riadenie rizika spočíva vo vhodne umiestnených stop-lossoch, ktoré chránia Váš kapitál pred prudkými cenovými výkyvmi neočakávaným smerom. Rovnako s tým súvisí ...