Páka ako nástroj pri používaní rizika?

V súčasnosti môžeme byť svedkom toho, že brokeri sa predbiehajú v ponúkaní pák. Tieto potom nadobúdajú výšku až 1:1000. Akú páku si tak vybrať pri svojom účte? Vyššiu, nižšiu? Naozaj páka ovplyvňuje mieru rizika pri obchodovaní a ak áno, tak ako? Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.

Pri páke je zrejmé, že z jej použitím dokážeme zhodnocovať prostriedky oveľa rýchlejšie ako bez nej a už sa do povedomia dostáva aj fakt, že rovnako rýchlo dokážeme svoj účet aj znehodnotiť.

Poďme sa na to pozrieť prakticky – predstavme si, že máme k dispozícii účet s hodnotou 10.000 amerických dolárov. Pred vstupom do obchodu si určíme SL 200$, čo predstavuje 2% z nášho účtu. Otázkou je aký objem otvoríme?

Aby sme vedeli odpovedať na túto otázku potrebujeme si určiť SL v pipoch. Napríklad z technickej analýzy vyvodíme, že cena by nemala vzrásť viac ako o 20 pipov, pričom ak vzrastie vyššie, tak sa zmení náš scenár a pozíciu ukončíme. Z týchto údajov  nám vyplynie objem o výške 1 lotu. Obchod tak bude vyzerať napríklad takto:

  • Vstup: 1,3370
  • SL: 1,3170
  • TP: 1,3290
  • Objem: 100.000

Kde je však skrytá páka? Páka ovplyvňuje LEN výšku prostriedkov, ktoré musia byť dostupné pre daný obchod. Nasledujúca tabuľka ukazuje, že rovnaké pozície z rozdielnou pákou produkujú rovnaký zisk, či stratu.

Páka Vstup na EURUSD Objem obchodu Zatvorenie Zisk Zisk v USD

1:10

1,3370

1 lot

1,3290

80 pipov

800 $

1:50

1,3370

1 lot

1,3290

80 pipov

800 $

1:200

1,3370

1 lot

1,3290

80 pipov

800 $

1:10

1,3370

1 lot

1,3290

80 pipov

800 $

 
Na otvorenie prvého obchodu budeme potrebovať  10.000 USD, na otvorenie druhého obchodu budeme potrebovať  2.000 USD, na otvorenie tretieho obchodu budeme potrebovať  500 USD a na otvorenie štvrtého obchodu budeme potrebovať len 100 USD.

Ak však máme účet s daným objemom financií, 10.000 USD, ovplyvní páka výšku rizika na daný obchod? Nie, pri každej páke bude riziko 200 USD, alebo inak 2% z účtu. 

Ak sa však pozrieme na páku z hľadiska vynaložených prostriedkov na obchod, tak je situácia iná. Raz je riziko 200 USD pri zaplatenej sume 2.000 USD a raz je riziko 200 USD pri sume 100 USD. V tomto prípade je páka ovplyvňujúcim segmentom.

Môžeme tak povedať, že výška páky nie je mierou rizika obchodu. Mierou rizika je len otvorený objem a vzdialenosť ceny od nášho SL v pipoch. Páka ovplyvní jedine dostupnosť Vašich prostriedkov na účte, resp. množstvo prostriedkov, ktoré je nutné vynaložiť na otvorenie pozície a veľkosť rizika k prostriedkom využitým na otvorenie pozície.

Pri obchodovaní však môžu nastať dve situácie ohľadom páky:

  1. Rozumieme funkcii páky a aj pri vysokej páke typu 1:1000 budeme otvárať primerané objemy.
  2. Budeme ignorovať funkciu páky a otvárať „príliš veľké“ objemy nakoľko nám to kapitál na účte dovolí.

Je zrejmé, že druhý scenár je nesmierne rizikový – až tzv. gambling. Naproti tomu aj obchodovanie pri páke 1:1000 v prvom prístupe nemusí vôbec znamenať, že podstupujeme riziko navyše. Stačí, ak budeme otvárať  len 1 lotové k účtu 10.000 USD, pričom uvažujeme opäť SL vo vzdialenosti 20 pipov a viazať tak 100 USD  (podobne by nám na tento obchod postačil účet s hodnotou 200 USD).  Jediný rozdiel je v tom, že v prvom prípade stratíme na uvedenej pozícii 2% účtu a v druhom prípade prídeme o účet celý.

Rada na záver: Vždy otvárajte taký objem, ktorý nie je v rozpore s výškou prijateľnej straty.

DOWNLOAD (na stiahnutie): Objemová kalkulačka – vypočítajte si objem pozície, tak aby nebol v rozpore s Vaším money managementom. V prípade, že potrebujete vysvetliť fungovanie našej objemovej kalkulačky neváhajte nás kontaktovať na našej facebookovskej stránke, alebo prostredníctvom skype na nicku forex-trading.sk či mailom.

Autor: 
Andrej Lahučký