Carry Trade

    0
    227

    Carry trade je obchodná pozícia, pri ktorej kupovaná mena má vyššiu úrokovú sadzbu ako predávaná mena a je otvorená dlhšie ako jeden deň. Úrokové sadzby sú určované centrálnymi bankami jednotlivých krajín a väčšinou má každá krajina a jej mena inú úrokovú sadzbu. Pri carry trade obchodník zarába na rozdiely v úrokových sadzbách, ale len v prípade, že kupuje menu, ktorá má vyšší úrok ako mena, ktorú predáva. Ak naopak kupuje menu s nižším úrokom ako má mena, ktorú predáva, musí zaplatiť rozdiel v úrokoch. Viac o carry trade sa dočítate v tomto článku.