Derivatívy

    0
    223

    Derivatívy sú finančné produkty, ktorých hodnota je odvodená (derive=odvodzovať) od iných podkladových aktív. Napríklad ceny akcií firiem, dlhopisov, komodít, alebo menového kurzu na forexe. Derivatívy sú kontrakty uzatvárané medzi dvoma stranami používané hlavne na obmedzenie rizika, pri možnom výkyve cien podkladových aktív v budúcnosti. Derivatové kontrakty zabezpečujú dodanie tovaru, alebo produktu vo vopred dohodnutý dátum v budúcnosti a za vopred dohodnutú cenu pri uzatváraní kontraktu (bez ohľadu na to, aká bude cena podkladového aktíva v budúcnosti). Derivatívy sú obchodované hlavne na OTC trhu. Medzi najznámejšie derivatívy patria kontrakty futures, kontrakty forwards, opcie a swapové kontrakty.

    Napríklad veľké korporácie si môžu uzatvorením futures kontraktu na forexe zabezpečiť, že o niekoľko týždňnov, alebo mesiacov v budúcnosti budú môcť nakúpiť určitú menu za vopred dohodnutý menový kurz. Tým sa vyhýbajú možnému riziku zmeny menového kurzu v ich neprospech, čím dokážu lepšie predvídať a stabilizovať zisky.

    Okrem toho sú derivatívy obchodované čisto špekulatívne za účelom zisku.