Dollar Index

  0
  215

  U.S. Dollar index (označenie USDX, alebo DXY) je trhový index, ktorý meria hodnotu amerického dolára voči iným menám. Dollar index je poskladaný zo šiestich svetových mien z ktorých každá má v indexe inú váhu, alebo podiel podľa dôležitosti:

  Euro (EUR), 57.6%-ný podiel

  Japanese yen (JPY) 13.6%-ný podiel

  Pound sterling (GBP), 11.9-ný podiel

  Canadian dollar (CAD), 9.1%-ný podiel

  Swedish krona (SEK), 4.2%-ný podiel

  Swiss franc (CHF) 3.6%-ný podiel

  Dollar index bol vytvorený v roku 1973 so základnou hodnotou 100. To znamená, že ak by sa index dostal na hodnotu 150, znamenalo by to, že americký dolár posilnil voči ostatným menám o 50%. Ak by sa dostal na hodnotu 75, znamenalo by to, že  americký dolár oslabil voči ostatným menám o 25%.

  Dolárový index slúži ako rýchly ukazovateľ toho, či americký dolár posiluje, alebo oslabuje. Dollar index je obchodovateľný prostredníctvom futures, opcií, alebo etf.