Drawdown

    0
    356

    Drawdown je výraz pre pokles hodnoty obchodného konta od jej najvyššieho bodu, po nasledujúci najnižší bod v meranom časovom období. Drawdown je určovaný v percentách, čiže reprezentuje percentuálny rozdiel od najvyššieho bodu konta po nasledujúci najnižší. Drawdown je ukazovateľom rizikovosti a úspešnosti obchodnej stratégie a čím menší drawdown je, tým lepšie.