Interest Rate

    0
    203

    Intereste rate je v preklade úroková sadzba. Úroková sadzba, alebo jednoducho úrok sú extra peniaze, ktoré musí vypožičiavateľ zaplatiť banke navyše k dlžnej sume, ktorú si požičial.

    Vo forexe sú dôležité hlavne úrokové sadzby určené centrálnymi bankami. Centrálne banky požičiavajú peniaze komerčným bankám. Čím nižší úrok si účtujú, tým dostupnejšie sú peniaze pre komerčné banky a tým pádom aj pre firmy a jednotlivcov, čo podporuje rast ekonomiky a infláciu. Naopak vysoké úrokové sadzby centrálnej banky majú opačný efekt.

    Zmeny v úrokových sadzbách centrálnych bánk sú sledované obchodníkmi a investormi, pretože majú vplyv na vývoj ekonomiky a teda aj zmenu menových kurzov a iných aktív.