Korekcia (Correction)

    0
    475

    Korekcia v cenách na kapitálových trhoch je pomenovanie pre spätný pohyb ceny oproti prevládajúcenu trendu, väčšinou 10%, alebo viac od predchádzajúceho vrcholu, alebo spodku. Korekcia môže nastať aj na býčom aj na medveďom trhu. Ak trh dlhodobo rastie (býči trh) a dostane sa do štádia nadhodnotenia, môže nastať korekcia (náprava) cien do normálnych hodnôt. Alebo naopak aj cena dlho padá (medvedí trh), trh sa dostane do štádia podhodnotenia, kedy nastáva korekcia smerom nahor.