Limit order

    0
    215

    Limit order je obchodný príkaz, ktorý obchodníkovi umožňuje automaticky otvárať obchody pri dopredu nastavených parametroch. Limit order si môžete nastaviť ak napríklad očakávate, že cena sa bude vyvíjať určitým smerom, ale zatiaľ nedosiahla požadovanú úroveň v ktorej by ste chceli vstúpiť na trh. Ak viete, že cena sa na danú úroveň dostane a z nej sa buď trh otočí, alebo bude pokračovať ďalej, môžete tam nastaviť limit order. Napríklad v prípade, že nechcete sedieť pri monitore a čakať kým sa cena dostane dostane na určitú úroveň, alebo očakávate že sa ten pohyb stane cez noc.