Obchodná stratégia

    0
    407

    Obchodná stratégia je súhrn pravidiel, ktoré určujú aké podmienky musia nastať na trhu, aby vznikol signál na vstup, alebo výstup do/z obchodnej pozície. Obchodná stratégia (nielen na forexe) by mala obsahovať konkretné údaje a parametre pre vstup na trh – filtre a signály a tiež pravidlá pre výstup z pozície, money management, časové rámce grafov, typy používaných obchodných príkazov atď.

    Obchodná stratégia môže byť vytvorená na základe fundamentálnej, alebo technickej analýzy. Pri používaní technickej analýzy je možné vytvoriť a otestovať obchodnú stratégiu na základe historických údajov z grafov.