Obchodný plán

  0
  569

  Obchodný plán je v podstate typ podnikateľského plánu, určeného pre obchodovanie na burze. Forex obchodný plán je dokument, ktorý obsahuje súhrn pravidiel na základe ktorých obchodník riadi svoj forex biznis.

  Obchodný plán je vytvorený obchodníkom na mieru, tak aby bral do úvahy jeho osobnosť, ciele a štýl obchodovania, ktoré sa líšia pri každom jednotlivcovi.

  Vo všeobecnosti by mal obchodný plán obsahovať údaje ako dlhodobé ciele a spôsob ich dosahovania.  Medzi tieto údaje patria: obchodná stratégia, alebo stratégie, ktoré obchodník používa, pravidlá riadenia rizika a kapitálu, obchodné pravidlá a ďalšie detaily.

  Obchodný plán stanovuje čo chce obchodník v tradingu dosiahnúť a ako to chce dosiahnúť. Obchodná stratégia je iba súčasť obchodného plánu, ktorá obchodníkovi umožňuje dosiahnúť stanovené ciele.