OTO (One Triggers the Other)

    0
    180

    OTO je skratka pre One Triggers the Other. Tento obchodný príkaz je kombináciou dvoch príkazov, podobne ako OCO, ale s tým , rozdielom že jeden spustený príkaz automaticky spúšťa ďalší. OTO je v podstate používaný na nastavenie stop loss a take profit úrovní ešte pred tým ako je otvorený obchod.