Retail trader

    0
    294

    Retailový traderi, alebo obchodníci sú individuálny traderi, alebo verejnosť, ktorá má prístup na finančné trhy prostredníctvom retailových brokerov. Retailový traderi obchodujú narozdiel od inštitucionálnych obchodníkov so svojimi vlastnými peniazmi.