Scalping

    0
    323

    Scalping, alebo skalpovanie je štýl krátkodobého obchodovania. Ako napovedá aj názov ide o „orezávanie“ malých ziskov pri intra-denných výkyvoch na trhu.

    Pri skalpovaní obchodník sleduje malé pohyby na trhu, väčšinou na 5, alebo 15 minútovom grafe. Tieto obchody väčšinou trvajú rovnako iba niekoľko minút a cieľom je získať 5-20 pipový zisk pri každom obchode.

    Skalping je považovaný za najťažší štýl obchodovania, pretože sa pri ňom nedá dobre určiť pomer rizika a zisku a hlavne pri vyššej volatilite na trhoch je to veľmi riziková stratégia. Pre začínajúcich obchodníkov je vhodnejšie sa zameriavať na swing trading.