Signál

    0
    303

    Obchodný signál je moment, kedy sa na trhu naplnia podmienky pre otvorenie (vstup), alebo zatvorenie (výstup) obchodnej pozície. Obchodný signál na forexe môže pochádzať z indikátora, alebo zo samotného vývoja ceny zobrazenej na grafe, alebo kombinácie ceny a indikátora.

    Obchodný signál je jedným z viacerých kritérií obchodnej stratégie, ktorá určuje podmienky, ktoré musia byť naplnené, aby mohlo dôjsť ku otvoreniu, alebo zatvoreniu obchodnej pozície.