Trailing stop

    0
    225

    Trailing stop je stop loss príkaz, ktorý je určený na obmedzenie strát pri obchodovaní. Príkaz stop loss slúži na zatvorenie (stratového) obchodu pri dosiahnutí určitej cenovej, alebo percentuálnej úrovne straty. Trailing stop loss je na rozdiel od bežného stop lossu flexibilný a hýbe sa spolu s cenou, pokým sa cena hýbe požadovaným smerom. Akonáhle sa cena otočí, trailing stop zostáva na najvyššej úrovni a keď cena dosiahne úroveň trailing stopu obchod je automatický zatvorený.