Volatilita

    0
    393

    Výraz volatilita sa používa na označenie pohyblivosti ceny na trhu. Volatilita je supeň zmeny trhovej ceny v určitom čase. Čím väčší výkyv, alebo zmena ceny od štandarndej odchylky, za určité časové obdobie, tým viac je trh volatilný. Na forexovom trhu volatilita vzniká počas významných ekonomických udalostí, alebo ohlasovania ekonomických správ.