Stabilizácia verejných financií v Grécku

0
20
Dnes zverejnila nezávislá komisia expertov podliehajúca gréckemu parlamentu svoju správu o stave zadĺženia krajiny. Jeho závery naznačujú, že grécky dlh je mimo kontroly a vláda zlyháva pri konsolidácií verejných financií. Aktuálna kontrola stavu verejných financií v Grécku od zástupcov MMF, ECB a EU uvádza tie najhoršie očakávania. Podľa ich výsledkov sa nedá očakávať jeho stabilizácia ani budúci rok.
Na EUR/USD vidno pozvoľný prepad umocnený správami z Ameriky ohľadom výrobného sektora a stavebných výdavkov.