Ochrana súkromia

Zásady Ochrany Súkromia

Vitajte na stránke Forex-trading.sk. Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie je vyhlásenie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi:

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018

Aké informácie uchovávame

Vaše osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú a na základe ktorých je vás ako fyzickú osobu určiť ako konkrétny subjekt. Medzi tieto osobné údaje patria: vaše meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo iný online identifikátor, email, prípadne iné osobné údaje o vašej identite, ktoré sú poskytované vami s vašim vedomím v prípade registrácie, vyplňaním formulárov, alebo prispievaním v diskusiách na stránke Forex-trading.sk.

Údaje o návštevnosti

Počas vašej návštevy našich stránok automaticky zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, a tiež informácie o tom z akých stránok ste prišli na našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Odporúčatelia sú stránky, alebo odkazy, cez ktoré ste sa dostali na našu stránku a tieto údaje zbierame automaticky, pretože sú automaticky odovzdávané vašim internetovým prehliadačom spolu s dalšími údajmi o návštevnosti. 

Systémové údaje ako operačný systém/platforma, druh prehliadača ktorý používate, cookies, web beacons. Tieto údaje nie sú spojené s vašimi osobnými identifikovateľnými údajmi. 

Odkazy

Táto stránka obsahuje odkazy na iné web stránky. Forex-trading.sk nenesie zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov tretích strán, na ktoré odkazuje. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na info@forex-trading.sk. Ďakujeme

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Vo vašom prehliadači si môžete nastaviť blokovanie, alebo selektívne vypnúť cookies a iné preferencie. Môže to však spôsobiť problémy pri prehliadaní a používaní stránky a jej prvkov a takisto aj prehliadanie a používanie iných stránok, alebo služieb na internete.

Okrem toho máte možnosť v internetovom prehliadači využiť tzv. režim inkognito (pri ktorom sa neukladajú žiadne cookies) alebo zakázať javascript. Ukladanie cookies (ako aj histórie prehliadania) si môžete vo vašom prehliadači zakázať, alebo pravidelne vymazávať priamo z nastavení prehliadača, prípadne pomocou na to určeného bezplatného softvéru.

Viac o správe cookies si môžete prečítať aj tu:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer

Na aký účel používame tieto informácie o vás a na akom právnom základe?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je spoločnosť Webzone, s.r.o., Na letisko 1149/97, 05801, Poprad, IČO: 36841927; DIČ: 2022457261; e-mail: info@forex-trading.sk

K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke svetbohatych.com a svetbohatych.com/ebook. Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to v nasledujúcich prípadoch:

  • Poskytnutie služby / plnenie zmluvy: údaje v rozsahu meno a e-mail, ktoré potrebujeme k plneniu zmluvy (odoslanie zakúpeného ebooku, vstup do online kurzu)

  • Vedenie účtovníctva: Vaše fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme splnili zákonné povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  • Marketing: Vaše osobné údaje (meno a e-mail), taktiež informácie, na čo klikáte v e-mailoch a v akej dobe ich najčastejšie otvárate, využívame pre účely priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám naše newslettery (email s najnovšími článkami , rôzne odporúčania, rady, tipy a triky, informácie o produktoch a službách, pripravovaných akciách) na základe vašeho súhlasu, doba platnosti 10 rokov od prihlásenia. Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania emailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v emaile, alebo nám napíšte a my vás odhlásime.

  • Priamy marketing – reklama na Facebooku: Ak navštívite náš web, vnímame oprávnený záujem vďaka súborom cookies sledovať, ktoré stránky na našom webu navštívite a použiť toto info pre remarketing a lepšie cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roku od návštevy webu. Ak nechcete vidieť naše reklamy na Facebooku, tak môžete ich zobrazovanie zrušiť priamo na Facebooku podľa tohto návodu, alebo vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke vaše preferencie pre reklamy. Informácie zozbierané pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nerozhodnete sami, že nám ich poskytnete.

Bezpečnosť vašich informácií

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Vaše údaje sú uchovávané na zabezpečenom serveri v dobre chránenom prostredí. Vaše osobné údaje sú použité iba na účely administrácie stránky, našich služieb, umožnenie používania stránky, alebo zasielanie noviniek a komunikáciu.

Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním a je z nich vytváraná zabezpečená záloha. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach v zmysle právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a európskych štandardov.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobnej údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá Vaše údaje spracováva a zodpovednej osoby.

Prevádzkovateľom na účely spracovania údajov prostredníctvom webového portálu forex-trading.sk je:

Webzone, s.r.o.
Na letisko 1149/97
05801 Poprad
IČO: 36841927
DIČ: 2022457261
Kontakt: info@forex-trading.sk

Osobné údaje sú spracúvané na účely poskytnutia plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a na účely marketingu, ako bolo vyššie uvedené. Prevádzkovateľ informačného systému vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje sa uchovávajú sa na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte právo aj požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to v prípade ak, napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje (účel – poskytnutie plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy – bol splnený), ale potrebujete ich práve Vy na preukázanie, príp. obhajovanie Vašich právnych nárokov.

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom prístup?

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazanú mlčanlivosťou. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Hosting nám poskytuje Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 82108, Bratislava, Slovensko, IČO: 36421928

Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Analytics – štatistiky návštevnosti webu; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovávateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovávania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade budeme na spracovávateľov klásť pri výbere minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo EÚ

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Podľa nás to nie je fér a zároveň vaše osobné údaje sú to najcitlivejšie, čo nám môžete poskytnúť.

Výnimkou sú príjemcovia = sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytli informácie v týchto zásadách spracúvania osobných údajov a ktorí nám asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Títo partneri sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí, a považujú ich za dôverné.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

V prípade, že sa rozhodneme zmeniť zásady ochrany súkromia, tieto zmeny budú uverejnené na tejto stránke v zásadách ochrany súkromia, na domovskej stránke, alebo iných miestach, tak, aby naši návštevníci boli vždy informovaní o tom, aké údaje zbierame a ako ich používame.

Tieto podmienky sú platné od 1.1.2019

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na info@forex-trading.sk