Podmienky používania

Vitajte na stránke Forextrading.sk. Návštevou Forextrading.sk (ďalej len “stránka”) súhlasíte s týmito podmienkami používania.

Prehlásenie o zodpovednosti

Forextrading.sk ani prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku ani prísľub výsledkov dosiahnutých na burze v prípade použitia nášho obsahu. Aj keď je našim cieľom aby sme poskytovali kvalitné a plnohodnotné informácie, nezaručujeme, že príspevky, komentáre, analýzy, rady, alebo odporúčania uverejnené na stránke sú presné, spoľahlivé, alebo úplné a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné finančné, alebo iné straty.

Forextrading.sk sa snaží o informovanie a pomoc začínajúcim burzovým obchodníkom pri ich nezávislom rozhodovaní. Všetky príspevky na stránke vyjadrujú iba osobné presvedčenie a názory autorov v čase publikácie a môžu podliehať zmene. Nemali by ste ich brať ako osobné finančné poradenstvo.

Obchodovanie na finančných trhoch je rizikové a je pravdepodobné, že bez potrebných znalostí a skúsenosti môžete stratiť časť, alebo aj celý investičný kapitál. Preto by ste sa mali pred ivestovaním peňazí na burze poradiť s profesionálnym finančným poradcom, ktorý vám dokáže poradiť na základe vašej osobnej situácie (nie broker).

Na stránke sa môžu nachádzať aj odkazy na iné webové sídla. Tieto odkazy sú poskytované pre doplnenie dalších informácií, prípadne reklamy. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za obsah odkazovaných web stránok tretích strán.

Obsah stránky

Každý používateľ môže na stránke pridávať komentáre k článkom, pre ktoré platia osobitné pravidlá uvedené nižšie.

Na stránke sa môže nachádzať aj obsah tretích strán ako reklama, alebo reklamné systémy, pre ktoré platia zásady ochrany súkromia.

Pridávanie komentárov

Komentáre k článkom musia obsahovať meno a platnú emailovú adresu ako povinné údaje. Tieto údaje podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov.

Obsah komentáru musí súvisieť s príspevkom a byť zameraný na tému článku, prípadne súvisieť s obsahom stránky. Komentáre by mali byť prínosom pre obsah stránky a pre ostatných používateľov.

Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy, sex, alkohol, drogy a iný obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo v rozpore s obsahovou náplňou stránky alebo podmienkami používania služieb tretích strán.

Komentáre nesmú obsahovať spam, alebo byť vytvorené zjavne iba na propagáciu firmy, alebo web stránky.

Komentáre, ktoré porušia tieto podmienky nebudú uverejnené a budú zmazané administrátorom.

Autorské práva

Táto webstránka obsahuje informácie a materiály, chránené autorským zákonom, ktoré sú vlastníctvom prevádzkovateľa, alebo na ich používanie má licenciu. Medzi tieto informácie a materiály patria: texty, články, obrázky a fotografie, audio a video nahrávky, prvky grafického dizajnu, zdrojový kód a iné. Neautorizované komerčné používanie, alebo šírenie obsahu stránky bez povolenia prevádzkovateľa je trestné a môže mať za následok opatrenia na odškodnenie autora a stiahnutie obsahu z internetu.

Používateľ by sa mal sám oboznamovať s prípadnými zmenami týchto podmienok používania.

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2019.