Čo to je Support a Rezistencia a ako ich obchodovať (2024)

0
1725

Ak sa trochu vážnejšie zaujímate o obchodovanie na forexe už dlhšie ako jeden mesiac, potom ste už asi počuli o pojmoch „support“ a „resistance“.

V traderskej komunite sú to často používané pojmy a každý obchodník by ich mal brať do úvahy.

V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo sa skrýva za pojmami support a resistence a ako tieto úrovne môžete použiť pri vašom obchodovaní.

 

 

Čo to je support a resistance, alebo v preklade „podpora“ a „rezistencia“?

Veľmi zjednodušene povedané support a resistance sú úrovne na grafoch, kde môže vzniknúť zvýšená pravdepodobnosť toho, že sa na nich trh otočí.

Support (podpora) je úroveň, cez ktorú neklesne cena nižšie.

Rezistencia je úroveň, cez ktorú nestúpne cena vyššie.

V praxi to môže vyzerať nejako takto:

Ako na grafe vyznačiť support a resistenciu

Pred tým ako si ukážeme ako na grafe vyznačiť support a rezistenciu je dôležité vedieť ako sa vyvíja trhová cena. Trh sa môže hýbať tromi spôsobmi a to hore (rastúci trend), dole (klesajúci trend) a do strany (bočný trend, alebo range).

Skúsenejší obchodník vie rozoznať tieto trhové stavy a na základe toho vyhodnotiť situáciu a vyznačiť očakávaný support a resistenciu, ktorú potom môže obchodovať.

Existujú tri základné spôsoby, ktorými môžete na grafe vyznačiť support a rezistenciu a sú to trendové čiary, horizontálne čiary a kanály.

Trendové čiary

Trendové čiary sú základným prvkom technickej analýzy. Ak trh rastie (vyššie spodky a vyššie vrcholy), potom sa na grafe dá vyznačiť support a rezistencia pomocou trendových čiar.

Je to jednoduché.

Ak trh vytvorí dva, alebo viac vrcholov, alebo spodkov, jednochucho cez nich natiahnete trendovú čiaru, ktorá môže slúžiť ako support, alebo rezistencia ďalej. V praxi to môže vyzerať takto:

Ako obchodovať s použitím trendových čiar

V podstate existujú dva spôsoby ako môžete obchodovať s použitím trendových čiar. Tým prvým je otvorenie obchodu v smere trendu na čiare, čiže na supporte, alebo rezistencii, podľa toho, akým smerom ide trh.

Tým druhým spôsobom je obchodovať breakout, čo znamená, že vstúpite do obchodu proti trendu, potom ako trh prelomí trendovú čiaru.

Horizontálne čiary

Keď sa trh hýbe do strany, pretože na trhu nie je dosť kupcov, ani predajcov, ktorí by boli ochotní kúpiť, alebo predať nad, alebo pod určitou cenou, potom vzniká bočný trend. Ten sa dá vyznačiť horizontálnymi čiarami a vyzerá to takto:

Často sa stáva aj to, že predchádzajúca rezistencia vytvorí support (pri rastúcom trhu) a naopak predchádzajúci support vytvorí rezizstenciu (pri klesajúcom trhu). V praxi to vyzerá takto:

Ako obchodovať horizontálne čiary

Horizontálne čiary sa dajú rovnako ako aj trendové, alebo kanály obchodovať dvomi spôsobmi a to tak, že buď predávate na rezistencii, alebo nakupujete na supporte, alebo obchodujete prelomenia týchto úrovní – nákup po prelomení rezistencie, alebo predaj po prelomení supportu.

Kanály

Pri rastúcom, alebo klesajúcom trhu sa dajú na vyznačenie supportu a rezistencie použiť okrem trendových čiar aj kanály.

V podstate ide o dve trendové čiary, ktoré bežia paralelne vedľa seba a vytvárajú kanál, alebo rozmedzie v ktorom sa pohybuje trhová cena. Takže okrem supportu, alebo rezistencie, máte takto vyznačené obidve úrovne naraz, ktoré sa dajú obchodovať, pretože ich môže trh brať do úvahy.

V praxi to vyzerá takto:

Ako obchodovať kanály

V podstate je to rovnaké ako obchodovanie trendových, alebo horizontálnych čiar.

Keď cena príde na spodnú trendovú čiaru kanála, môžete to využiť ako nákupnú príležitosť. Keď cena príde na vrchnú čiaru, môže to byť príležitosť na predaj.

Pri obchodovaní kanálov však treba brať do úvahy aj stupeň ich sklonu, pretože väčšinou platí, že čím šikmejší trend je (rýchly rast, alebo pokles), tým menej pravdepodobné je, že trh bude rešpektovať úrovne supportu a rezistencie a môže ich ľahko prelomiť.

To platí rovnako pre kanály ako aj trendové čiary.

Zopár tipov na obchodovanie supportu a rezistenie

Niektorí ľudia tvrdia, že čím viac je úroveň supportu, alebo rezistencie testovaná trhom (cena sa opakovane vracia k tejto úrovni), tým silnejšia a istejšia je.

To môže byť pravda pri druhom, alebo treťom teste, ale ak sa cena vracia na tú úroveň po štvrtý, alebo piaty krát, tak treba spozornieť, pretože to môže signalizovať jej prelomenie a pohnutie trhu k ďalšej úrovni.

Pri obchodovaní supportu a rezistencie je dobré počkať na potvrdenie, že trh sa môže na danej úrovni otočiť, pred tým ako otvoríte pozíciu.

To znamená, že cena by sa mala od čiary odraziť. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že cena nebude pokračovať v prelomení supportu, ale môže sa otočiť.

Niekedy však cena prelomí support, alebo rezistenciu a otočí sa až za ňou. Tomu sa hovorí falošný breakout a pre začiatočníkov nie je vhodné obchodovať túto stratégiu, pretože sa môžu ocitnúť v stratovom obchode bez toho, aby vedeli kde sa trh môže otočiť.

To s akou sillou trh prelomí support, alebo rezistenciu tiež môže signalizovať ako sa bude vyvíjať cena ďalej. Niekedy však môže ísť o falošné prelomenie, alebo breakout a cena sa môže vrátiť naspäť nad support, alebo pod rezistenciu.

Záleží to od viacerých faktorov, ktoré sa nedajú popísať v jednom článku a dostaneme sa k nim postupne v iných článkoch.

Veľmi dôležité je tiež vyznačovať support a rezistenciu správne, čo veľa začínajúcich traderov nerobí, pretože sa snažia vyznačiť tieto úrovne na nesprávnych miestach, alebo nesprávnym spôsobom.

Nikdy neoznačujte, alebo nehľadajte trendové čiary, alebo kanály nasilu aj tam kde v skutočnosti nie sú. Trh vám musí ukázať, že tieto vzory, alebo úrovne sú naozaj tam. Musí to byť zrejme.

Záver

Vyzerá to ako jednodcuchý spôsob zarábania peňazí. Stačí na grafoch nájsť nejaké body, alebo úrovne na ktorých sa trh otočil, pospájať ich čiarami a na týchto čiarach otvárať long, alebo short obchody a tešiť sa z veľkých ziskov.

Ale skutočne to tak iba vyzerá. Realita je taká, že trh sa nehýbe vždy presne tak, ako si môže človek myslieť, že sa bude hýbať. Pri obchodovaní všetko funguje niekedy, ale nič nefunguje vždy a to treba brať do úvahy aj pri obchodovaní supportu a rezistencie, tak ako aj pri obchodovaní akejkoľvek inej stratégie.

Všetko je to len o hľadaní vyššej pravdepodobnosti. Nikdy to nie je o tom, že nejaký obchod bude fungovať so 100% istotou.

Ak ste začiatočník, tak je vždy lepšie si vyskúšať tieto veci obchodovať na deme až pokým si nebudete istý, že s vašou stratégiou dokážete byť konzistentne ziskový. Až potom je vhodné začať obchodovať v malom na reálnom konte.

eToro: kvalitný broker nielen na forex

eToro logo

Obchodujte forex a ďalšie inštrumenty na predné svetové sociálne obchodnej platforme.
Kopírujte obchodné stratégie obchodníkov s najlepšími výsledkami.

Vytvorte si účet zdarma

{etoroCFDrisk}% retailových CFD účtov prichádza o peniaze.