Inštrument (Finančný nástroj)

    0
    250

    Finančný nástroj, alebo inštrument je označenie pre akékoľvek obchodovateľné aktívum, ktoré má podkladovú hodnotu. Inými slovami je to nástroj, pomocou ktorého môžete realizovať kapitálové obchody. Môže to byť komodita, akcia, dlhopis, derivatív, alebo menový pár atď.