Money management

    0
    270

    Money management, alebo v preklade riadenie paňazí je vo všeobecnosti proces narábania s peniazmi – riadenie toku peňazí, príjmov a výdavkov, investovanie a celkovo rozpočtovníctvo.

    Vo forexe je money management nevyhnutnou súčasťou obchodného plánu. Money management slúži na optimalizovanie výkonnosti obchodného systému vzhľadom k riziku. Pravidlá money managementu tiež určujú koľko percent z obchodného kapitálu obchodník riskuje pri každom obchode, koľko percentný zisk očakáva a ako narába s dosiahnutým ziskom.