Čo to je Rollover, Swap a Carry Trade

0
1367

Čo to je rollover?

Vo forexe je rollover proces pri ktorom dochádza na konci obchodného dňa (okolo 23:00 CET) k presunu otvorených obchodných pozící do nasledujúceho obchodného dňa. Každý obchod má dátum otvorenia, dátum zatvorenia a dátum vybavenia. Na forexovom trhu je za vybavenie obchodu považované dodanie peňazí. Ale pri špekulatívnom obchodovaní na forexe cez brokera, obchodujete s požičanými peniazmi (obchodovanie na maržu, alebo na páku) a iba za účelom zisku a nie na to, aby vám bola mena ktorú kupujete aj naozaj doručená.

Keď otvoríte na trhu nejakú pozíciu a broker ju akceptuje, obchod ešte nie je oficiálne vybavený. Za vybavený sa považuje až keď pozíciu zatvoríte. To znamená, že keď nezatvoríte vašu pozíciu pred koncom obchodného dňa, jej vybavenie sa automaticky musí presunúť na nasledujúci obchodný deň (po 23:00 CET, keďže forex je otvorený 24hodín denne). Tento presun pozície do ďalšieho obchodného dňa sa volá rollover a trvá až do uzatvorenia obchodnej pozície. Rollover je dohodnutý cez swapový kontrakt, ktorý pre obchodníka znamená buď stratu alebo zisk.

Čo to je swap?

Swap je v podstate kontrakt, na základe ktorého vzniká pri rolloveri úrok každý deň počas doby kým máte u brokera otvorenú pozíciu. Každý menový obchod na forexe je založený na požičaní jednej meny za účelom nákupu ďalšej. Pri obchodovaní preto vzniká úrok – swap., ktorého výška záleží od úrokových sadzieb centrálnych bánk, ktoré meny vydávajú.

Keď sú úrokové sadzby každej meny z menového páru iné, vzniká medzi nimi úrokový rozdiel (swap), ktorý buď zarábate, alebo platíte. Tento rozdiel môže byť buď pozitívny, alebo negatívny, čo záleží od toho akú úrokovú sadzbu majú jednotlivé meny, ktoré obchodujete.

Swap zarábate pri mene, ktorú kupujete a platíte pri mene, ktorú predávate.

Keď kupujete menový pár a základná mena má vyššiu úrok ako sadzobná mena, ktorú predávate, potom bude úrok pozitívny a vy zarobíte rozdiel v úrokoch -swap.

Naopak ak kupujete menový pár a základná mena má nižší úrok ako sadzobná, ktorú si zároveň požičiavate, potom musíte zaplatiť rozdiel v úroku – swap. Výška swapu záleží od veľkosti obchodovanej pozície, ale môže závisieť aj od nastavenia vášho brokera. Swapy sú automatický vyratávané vašim brokerom a sú buď prirátané, alebo odrátané z vášho konta, každý deň ktorý máte pozíciu otvorenú po 23:00CET.

Úrokové sadzby hlavných krajín

USA – 0.75%

Eurozóna – 0.00%

Spojené Kráľovstvo – 0.25%

Japonsko – 0.00%

Kanada – 0.50%

Austrália – 1.5%

Nový Zéland – 1.75%

Švajčiarsko – -0.75%

úrokové sadzby sú uvedené ku dňu 31.1.2017

Čo to je Carry Trade?

Forexový obchodníci zarábajú peniaze na obchodovaní s menami, na nákupe dole a predaji hore, alebo predaji hore a nákupe dole. Inými slovami na rozdiely v menových kurzoch. Ale je tu ešte jeden spôsob, ktorým môžete zvýšiť (alebo aj znížiť) vaše zisky. A tým je Carry trade.

Vo forexe je carry trade dlhodobé držanie pozície, pri ktorej profitujete na rozdieli úrokových sadzieb medzi menami.

Zoberme si napríklad kúpu menového páru USD/JPY. Uroková sadzba pri U.S. Dolári je 0.75% a úroková sadzba pri Japosnkom Jene je 0.00%. V tomto prípade získavate 0.75% ročný úrok z U.S. Dolára, ktorý ste kúpili a kedže úrok pri Jene je 0.00%, nemusíte za požičanie Jenu platiť nič. Takže ak necháte vašu pozíciu otvorenú po dobu jedného roka a úrokové sadzby sa nezmenia, zarobíte 0.75% z vašej pozície. Ak by ste mali pozíciu 1 lot (100,000 Dolárov), tak by váš zisk z tohto obchodu (ak neberieme do úvahy zmenu kurzu) bol 750 Dolárov.

Ako vidíte v dnešnej dobe, kedy sú úrokové sadzby na rekordne nízkych úrovniach sa už carry trade veľmi neopláca a obzvlášť nie pre malých traderov. Ale keď natrafíte na trhu na dobrý dlhodobý trend v ktorom ste ochotný sedieť niekoľko mesiacov a úrokové sadzby nahrávajú do kariet, potom prečo nevyužiť aj zisk navyše z carry trade.