Ako Funguje Forexový Trh

0
888

Čo si predstavíte pod pojmom burza? Možno sa vám v mysli vybaví nejaké miesto, ktoré je preplnené s prekrikujúcimi sa obchodníkmi zadávajúcimi obednávky brokerom. Na rozdiel od akciového trhu, kde je burza cenných papierov centrom kde sa uskutočňujú a zaznamenávajú obchody, forexový trh je decentralizovaný. Je to takzvaný over the counter (OTC) trh. V bežnej reči to znamená, že pre forexové transakcie neexistuje žiadna budova s fyzickou adresou, ktorá by bola cetnrom pre tieto obchody, tak ako je tomu napríklad pri akciovej burze NYSE na Wall Street v New Yorku.

Forexové obchody sú uskutočňované medzi účastníkmi trhu po celom svete prostredníctvom internetu. To znamená, že keď chcete kúpiť napríklad 10,000 eur (1 mini lot) a zadáte túto objednávku vášmu brokerovi, on vás prostredníctvom internetu iba prepojí s niekym iným, kto chce predať 10,000 eur. A zaúčtuje si malý poplatok v podobe bid/ask spreadu. Ako už viete likvidita na forexovom trhu je obrovská, takže táto objednávka dokáže byť naplnená behom sekundy. Ak je váš broker tvorca trhu (market maker), tak on zvyčajne zoberie druhú stranu vášho obchodu. Retailový brokeri a traderi sú však na spodku hierarchie forexového trhu a skutočne veľké transakcie prebiehajú na vyšších stupňoch.

Hierarchia účastníkov spotového forexového trhu vyzerá asi takto:

Veľké investičné banky – Electronic Broking Services (EBS)/Reuters Trade Matching – Stredne veľké a malé banky – retailový brokeri – hedžové fondy a korporácie – Retailový traderi

Celkom na vrhu hierarchie sú najväčšie svetové banky. Tie sa zaoberajú obrovskými obchodmi v objemoch aj v stovkách miliónov eur. Medzi týmito bankami a malými a strednými bankami je takisto broker prostredníctvom ktorého uskutočňujú obchody. Tento broker je však iný ako retailový broker, cez akého obchodujeme my.

Potom sú tam rôzne investičné fondy a tiež retailový brokeri, ktorí spájajú všetkých nižších účastníkov hierarchie. Úplne na spodku hierarchie sú malý retailový obchodníci ako my. Ako som už spomínal, ešte donedávna tento trh a príležitosť na ňom obchodovať nebola pre retailových obchodníkov vôbec dostupná.