Ako Sa Dá Obchodovať Forex

0
736

Na úvod treba povedať, že existuje viacero spôsobov, ktorými môžete obchodovať forex (ak nerátame výmenu hotovosti).

Tým prvým je spot, alebo spotový trh. Väčšina retailových obchodníkov pozná a obchoduje iba na spotovom trhu. Spotový trh je trh, na ktorom dochádza k okamžitému vybaveniu transakcie, za aktuálnu trhovú cenu.

To znamená, že ak chcete napríklad kúpiť US Doláre za 10,000 Eur a aktuálna cena je 1.2500, na spotovom trhu môžete tento obchod urobiť prostredníctvom vášho brokera jedným klikom a obchod bude zrealizovaný vo vašom konte okamžite.

Druhým trhom na ktorom sa dá obchodovať forex je menový trh futures, alebo fx futures market. Ako napovedá anglický názov, futures kontrakty sú také pri ktorých sa obchodníci vopred dohodnú na dodaní komodity (v tomto prípade menový kurz) za určitú cenu a v určitý dátum v budúcnosti. Menové futures kontrakty sa obchodujú na komoditnom trhu rovnako ako komodity.

Tretím trhom, respektíve spôsobom obchodovania forexu sú kontrakty forwards. Rovnako ako pri futures aj v tomto prípade sa obchodné strany dohodnú na dodaní tovaru (menového kurzu) za vopred dohodnutú cenu a vo vopred dohodnutý dátum v budúcnosti. Jediný rozdiel medzi futures a forwards kontraktom je to, že forwards kontrakty sa neobchodujú prostredníctvom verejnej burzy komodít (podobne ako akciová burza), ale sú uskutočňované priamo medzi dvomi obchodnými stranami.

Forex môžete taktiež obchodovať prostredníctvom opcií. Opčný kontrakt je podobný ako futures kontrat, ale s tým rozdielom, že vám dáva možnosť, alebo právo kúpiť, alebo predať podkladové aktívum (pri forexe je to kurz meny) za vopred dohodnutú cenu v dátum vypršania opcie. Nie povinnosť ako pri future kontrakte. Opcie sú rovnako ako futures a akcie obchodované na burze a preto majú oproti spotovému trhu nevýhodu v tom, že ich môžete obchodovať iba v určité otváracie hodiny burzy.