Čo To Je PIP Vo Forexe?

0
979

PIP je skratka pre Point In Percentage. Vo forexe je jeden pip rozdiel v cene menového páru o jeden bod. Pri zmene ceny menového páru EUR/USD z 1.0750 na 1.0751, sa cena sa zmenila o jeden pip. Na základe pipov si môžete vypočítať váš zisk, alebo stratu pri obchodovaní. Väčšina brokerov dnes uvádza kurzy mien na 5, respektíve 3 (pre páry obsahujúce Jen) desatinné miesta. Štvrté miesto za desatinnou čiarkou je pip a piate je desatina pipu. Väčšina traderov, dokonca ani scalperov sa však neriadi desatinami pipu, ale iba pipmi.

Ako vidíte na platforme Metatrader, ale aj iných sú pipy zvýraznené väčšími číslami, pre lepšiu prehľadnosť.

Hodnota pipu vo forexe

Vo väčšine prípadov predstavuje pip .01% sadzobnej meny, takže jedna jednotka meny je 10000 pipov. Napríklad €1 = 10000 pipov. Inými slovami 1 pip predstavuje 1 desaťtisícinu 1 Eura, alebo 1 stotinu euro centa. Takže ak sa zmení menový kurz o 1 cent, vo forexe to predstavuje zmenu o 100 pipov.

Výnimkou sú menové páry, ktoré obsahujú Japonský Jen a to preto, lebo Jen je mnohonásobne lacnejší ako Dolár, alebo Euro, či iné hlavné meny. Preto sú Jenové páry uvádzané iba s 3 miestami za desatinnou čiarkou a 2-3 ciferným číslom pred čiarkou. Pip je pri Jene uvádzaný na druhom mieste za desatinnou čiarkou v cene. 1 pip pri Jene predstavuje 1% z 1 Jenu, práve kvôli tomu, lebo hodnota Jenu je oveľa nižšia v porovnaní s inými menami.

Hodnota pipu pri menovom páre sa uvádza na základe sadzobnej meny. Takže napríklad pri menovom páre EUR/USD je hodnota jedného pipu 0.0001 USD. Ak máte vaše konto v Eurách a zaujíma vás hodnota pipu v Eurách, potom musíte prepočítať menový kurz. Ak je napríklad kurz EUR/USD 1.0650, potom jeden pip má hodnotu cca 0.00009 Eura.

Ako vypočítať hodnotu pipu vo forexe

Pre výpočet hodnoty pipu vo forexe je veľmi jednoduchý postup. Najskôr musíte vedieť, aký menový pár a akú veľkú obchodnú pozíciu chcete obchodovať. Ako sme si už povedali, pip je vypočítavný na základe sadzobnej meny. Ukážeme si to na príklade menového páru EUR/USD a obchodnej pozícii 10,000 USD (1 mini lot). Keďže sadzobná mena je v tomto prípade U.S. Dolár, vypočítavame hodnotu pipu v Dolároch.

Takže ak chcete vypočítať hodnotu 1 pipu pre obchodnú pozíciu 10,000 USD, musíte vynásobiť 10,000 x 0.0001 (1pip=1 desaťtisícina dolára). Výsledok je 1. To znamená, že pri obchodnej pozícii 10,000 USD (1 mini lot, alebo 0.10) je hodnota pipu 1USD. Takže ak otvoríte na trhu takúto pozíciu, tak pri zmene ceny o 1 pip bude váš ziska, alebo strata 1USD. Ak je vaše konto denominované v Eurách, potom vás asi bude viac zaujímať hodnota pipu v Eurách. To môžete jednoducho zistiť prepočítaním hodnoty 1 pipu v USD na Eurá, tak že vydelíte 1 aktuálnym kurzom EUR/USD. V tomto prípade by to bolo pri aktuálnom kurze €0.90.

Uveďme si ešte jeden príklad s Jenovým menovým párom GBP/JPY, pretože ako už viete, pri Japonskom Jene je menový kurz posunutý o dve desatinné miesta.

Opäť použijeme ako príklad pozíciu o veľkosti 1 mini lot, alebo 10,000 JPY. Tento krát je však pip 0.01 (jedna stotina a nie 1 tisícina), pretože je to Jenový pár.

10,000 JPY x 0.01 = 100 JPY. Takže jeden pip má hodnotu 100 Jenov. Asi vás ale zaujíma koľko je hodnota pipu v Eurách a preto musíme prepočítať 100 Jenov na Eurá podľa aktuálneho kurzu. V tomto prípade vydelíme 100 aktuálnym kurzom EUR/JPY a výsledok je €0.83. Takže ak otvoríte obchodnú pozíciu na GBPJPY o veľkosti 1 mini lot, pri každom pipe bude váš zisk, alebo strata €0.83.