Kto Sú Účastníci Forexového Trhu

0
940

Všetky transakcie uskutočnené na forexovom trhu sa dajú rozdeliť do 4 kategórií: špekulatívne, hedžovacie, obchodné a regulačné.

Keďže vývoj menových kurzov je ovplyvnený peňažnými tokmi na forexovom trhu, je dôležité vedieť kto sú hráči na tomto trhu a aké sú ich motívy pre obchodovanie.

Najdôležitejšími účastníkmi trhu sú hlavné svetové banky, medzi ktorými dochádza k najväčším objemom obchodovania. A keďže každá banka je na inom mieste v inom časovom pásme, forexový trh je otvorený 24 hodín denne (okrem bankových sviatkov). Ďalej sú to veľké korporácie, ktoré sa podieľajú na ekonomických aktivitách po celom svete, investičné a hedžové fondy, maklérske firmy a centrá a samozrejme menšie firmy a súkromný investori a traderi.

Centrálne banky

Hlavnou úlohou centrálnych bánk je poskytovať finančné služby pre štát a komerčné banky ich krajín. Hlavnými úlohami centrálnych bánk sú:

  • regulovanie peňazí v obehu a regulovanie menových kurzov
  • vydávanie (tlačenie) nových peňazí národnej meny
  • požičiavanie peňnazí komerčným bankám a príjmanie ich vkladov a kontrolovanie ich aktivít
  • riadenie národného dlhu krajín
  • udržiavanie rezerv zlata
  • komunikácia s ostatnými svetovými centrálnymi bankami

Centrálne banky môžu hýbať trhmi vo veľkom rozsahu a dlhodobo. Viac o úlohe centrálnych bánk ich vplyve na menové kurzy sa neskôr dočítate v tomto článku.

Komerčné banky

Komerčné banky tvoria väčšinu obchodovaného objemu na forexe. Komerčné banky slúžia hlavne na požičiavanie peňazí jednotlivcom a firmám a takisto príjmanie vkladov od jednotlivcov, alebo firiem a inštitúcií. Úlohou komerčných bánk je zhodnocovanie peňazí vlastnými transakciami a transakciami na forexovom trhu.

Veľké korporácie

Typickým príkladom sú veľké americké korporácie, ktoré majú sídlo v USA, ale pobočky v celom svete a teda aj tržby v rôznych svetových menách, ktoré potrebujú byť prevedené do dolára. Alebo firmy, ktoré importujú komodity na výrobu produktov zo zahraničia a následne exportujú hotové produkty znovu do iných krajín. Forex používajú hlavne na uskutočňovanie týchto menových prevodov a na hedžovanie obchodov, ktoré sa uskutočnia v budúcnosti, prostredníctvom futures, alebo forward kontraktov. Ale keďže tieto korporácie obchodujú v objemoch miliónov a miliárd eur, využívajú služby komerčných bánk, prostredníctvom ktorých môžu uskutočňovať obchody v týchto objemoch na forexovom trhu. Dotejto kategórie patria aj veľké poisťovne a penzíjne fondy.

Hedžové fondy

Hedžové fondy sú investičné fondy, ktoré sa na finančných trhoch pokúšajú zhodnocovať peniaze od iných investorov. Aktivity hedžových fondov sa považujú za špekulatívne, pretože sa snažia o zhodnocovanie peňazí obchodovaním výkyvov (volatility) na trhoch, rovnako ako retailový traderi, ale v oveľa väčších objemoch a sofistikovanejším spôsobom. Investičné a hedžové fondy môžu hýbať cenou na trhu, pretože majú veľkú kúpnu silu. Do tejto kategórie tiež patria banky, respektíve ich oddelenia, ktoré na forexe vykonávajú špekulatívne obchody za účelom zisku, rovnako ako hedžové fondy, alebo retailový traderi.

Forexové firmy a tvorcovia trhu (brokeri)

Sú to vačšinou brokeri, alebo makléri, ktorí spájajú kupcov s predajcami a robia menové prevody. Za svoje služby si účtujú buď poplatok v podobe bid/ask spreadu (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou) menového páru, alebo fixný poplatok za určitý objem transakcie. Sú to napríklad firmy cez ktoré môžete posielať peniaze do a zo zahraničia, alebo bežný forexový brokeri. Pri forexových brokeroch je bežné, že sú aj tvorcami trhu a taktiež to, že berú druhú stranu klientských obchodov, čím zvyšujú svoj zisk.

Jednotlivci a retailový traderi

Aj bežný ľudia nepriamo obchodujú na forexovom trhu, nekomerčným spôsobom, napríklad keď posielajú peniaze do, alebo zo zahraničia, alebo pri cestovaní do zahraničia keď menia meny v zmenárni, alebo prostredníctvom brokera. Do tejto skupiny partria aj retailový traderi, ktorí obchodujú forex za účelom zisku prostredníctvom brokerov.