ECB

  0
  213

  ECB (European Central Bank) je skratka pre Európsku Centrálnu Banku. Úlohou európskej centrálnej banky je vytváranie a regulácia monetárneho systému v Európskej Únií.

  Európska centrálna banka bola založená v roku 1998 a funguje od roku 1999, kedy bola prijatá jednotná mena Euro. Hlavnými úlohami Európskej Centrálnej Banky sú:

  • vydávanie (tlačenie) nových peňazí, regulovanie peňazí v obehu a regulovanie menových kurzov
  • požičiavanie peňazí komerčným bankám jednotlivých krajín a príjmanie ich vkladov a dohľad nad ich aktivitami.
  • riadenie národného dlhu a udržiavanie stability krajín Európskej Únie
  • udržiavanie rezérv v menách a zlate
  • komunikácia s ostatnými svetovými centrálnymi bankami