Federal Reserve Bank (FED)

  0
  213

  Federal Reserve Bank, v skratke FED je Americká centrálna banka. FED je navplynejšou finančnou inštitúciou na svete. FED bol založený americkým kongresom v roku 1913 za účelom zabezpečenia flexibilného a stabilného finančného systému v USA.

  Federal Reserve Bank je považovaná za nezávislú organizáciu, pretože jej rozhodnutia nemusia byť scvaľované prezidentom USA, ani žiadnou inou autoritou. Aj napriek tomu je však pod dohľadom U.S. kongresu a musí pracovať v rámci ekonomických a finančných cieľov vládnej politiky.

  Úlohou FED-u sú hlavne tieto štyri oblasti:

  • Riadenie národnej finančnej politiky, tým, že ovplyvňuje úrokové sadzby a objem peňazí v obehu ekonomiky, čím zaisťuje maximálnu zamestnanosť, stabilné ceny a primerané úrokové sadzby.
  • Dohľad nad bankovými inštitúciami a ich regulácia, čím zabezpečuje bezpečnosť bankového sektora a finančného systému v USA.
  • Udržiavanie stability a obmedzovanie rizika vo finančného systéme.
  • Poskytovanie finančných služieb pre vládu U.S. a domáce a zahraničné komerčné a štátne inštitúcie.