FOMC

  0
  219

  FOMC je skratka pre Federal Open Market Committee. FOMC je rezort Americkej centrálnej banky (FED), ktorý má na starosti smerovanie finančnej politiky USA.

   

  Prostredníctvom operácií na otvorenom trhu (nákup a predaj štátnych dlhopisov), upravovaním úrokových sadzieb a určovaním výšky nevyhnutných bankových rezerv môže FOMC kontrolovať objem peňazí v ekonomike.

  Komisia FOMC má 8 plánovaných stretnutí ročne na ktorých robia rozhodnutia o ďalšom smerovaní ich politiky. Tieto stretnutia prebiehajú v utajení a výsledky rozhodnutí sú úzko sledované burzovými obchodníkmi a investormi na celom svete, pretože ovplyvňujú vývoj ekonomiky a kapitálových trhov.