20.9.2011 – Denné obchody

0
54

Na začiatku európskej obchodnej seansy od 8:00 CET trh javil známky konsolidácie a nebolo možné určiť jeho jasné smerovanie. S postupným príchodom európskych obchodníkov a zvyšovania likvidity od 9:00 CET sa však začal jasne rysovať longový smer, ktorého spoľahlivosť potvrdila ochota trhu 2 hodiny vzorovo trendovať a tlačiť sa nahor.

Podľa pravidiel obchodného systému som identifikoval jasný vstup s vysokou pravdepodobnosťou úspechu pri zachovaní vopred definovaného nízkeho rizika. Od trhu som požadoval „veľkoobchodnú cenu“, podľa pravidiel nášho obchodného systému, ktorú mi trh doprial doobeda o 10:10 na úrovni 1,3672 long – viď obrázok nižšie.

Vstup potvrdil svoju kvalitu takmer okamžitou reakciou a o 3 minúty som vyberal svoj cieľový profit vo výške 404,60$ (čistý zisk po odpočítaní obchodných nákladov).

V  nasledujúcich hodinách som identifikoval ešte 2 obchodné príležitosti s vysokou pravdepodobnosťou úspechu – trh však na moje požadované úrovne nedošiel a otočil sa blízko pred mojím vstupom, preto tu tieto nerealizované vstupy nebudem zahŕňať. Trošku šťastia chýbalo a dnešný deň by bol nadštandardne úspešným.

Pre konzistentný úspech v tradingu je však potrebná istá skromnosť – treba si zvyknúť vďačne prijať to, čo nám trh nadelí a nenárokovať si viac ako sa dá pri zachovaní plnej disciplíny a pravidiel obchodného systému zarobiť.

Zhrnutie dňa
Dnešný deň potvrdil, že sa oplatí trpezlivo striehnuť a vyčkať si na obchodnú príležitosť, ktorá má všetky potrebné náležitosti dobrého obchodu:

  • veľkoobchodnú cenu v kontexte aktuálneho vývoja trhu
  • vopred definované nízke riziko, kde vieme zhodnotiť, kedy je ešte obchod dobrý a kedy už nie
  • potenciál zisku s istou rezervou
  • trh mal zachovanú hybnosť a jasný smer

Mojou filozofiou je počkať si na tie najlepšie obchody a nestrieľať po všetkom, čo sa pohne. A presne taký bol dnešný obchod – čistý vstup podľa pravidiel obchodného systému, reakcia trhu podľa očakávaní a výstup na profite.

Celkový denný zisk = +404,60 USD