Kľúčové princípy úspešného daytradingu

0
556

Po pár dňoch kľudu z dôvodu dočasného ochorenia sa  opäť aktívne vraciame a v dnešnom článku zosumarizujeme 3 dôležité princípy, na ktorých stojí náš daytrading. Aby mali jasno aj začiatočníci v obchodovaní, krátko vysvetlím tento pojem.

Daytrading (alebo intra-day trading) vyjadruje obchodný štýl, pri ktorom obchodník realizuje všetky obchody v priebehu obchodného dňa a do včera všetky obchody ukončí pred zatvorením burzy. Nedržia sa otvorené pozície cez noc ani počas viacerých dní a už vôbec nie počas víkendov. V rámci jedného dňa sa zobchoduje všetko čo obchodník uzná za vhodné a ďaľší deň sa ide obchoduje odznova.

Prejdime teda ďalej k spomínaným princípom úspechu v dennom obchodovaní. Nasledovné zásady nie sú dogmou, ale našim názorom, ktorý sa vyprofiloval na základe našich niekoľkoročných skúseností. Existujú tisíce spôsobov, ako sa dá na trhu zarobiť a každý si musí nájsť svoj obchodný štýl, ktorý bude v prvom rade odzrkadľovať reálnu výhodu na trhu a na druhom mieste bude kompatibilný s jeho vlastnou povahou. Napíšem teda to, čo sa osvedčilo v našej praxi a aké zásady nám pomohli prežiť v burzovej aréne úspešne niekoľko rokov.

Princíp 1: Preferujeme krátkodobé obchodovanie
Prvou polovicou tejto myšlienky je, že obchodovanie na kratších časových rámcoch nám umožňuje bezpečne klučkovať medzi vopred známymi aj neočakávanými ekonomickými a politickými správami na trhoch, ktoré často prudko menia smer, volatilitu aj sentiment na trhu.

Druhá polovica myšlienky je, že pri krátkodobom obchodovaní je našim cieľom vyberať rýchle bezpečné profity pri adekvátne malom prijateľnom riziku. Chceme obchodovať výhradne v čase, keď na trhu vládne poriadok a jasný sentiment, čo je situácia, ktorá na trhu nezvykne príliš dlho vydržať. Dlhodobo poriadok a sentiment na trhu nevydržia a trh so sebou neustále prináša nové zmeny, riziká a neistotu, čo sa prejavuje formou neustále nových fundamentálnych správ a neočakávaných trhových šumov, ktoré dokážu stabilne miešať kartami na trhu. Tento obchodný princíp krátkodobého versus dlhodobého obchodovania by vyšiel na samostatný dlhší článok, preto na túto tému napíšem osobitný komplexnejší článok. Pointou je však nevystavovať svoju kožu príliš dlho na trhu a vybrať rýchly a bezpečný zisk, kým sa situácia na trhu opäť nezmení.

Princíp 2: Nepredvídame trh, obchodujeme realitu
Hlavnou myšlienkou je, že sa nesnažíme predvídať, čo sa na trhu v budúcnosti udeje, pretože trh sa často postará, aby to, čo sa zdá zrejmé skončilo práve naopak. Nemôžu predsa väčšina ľudí zarobiť, kto by to potom zaplatil 😉 To, čo môžeme pre náš ziskový trading urobiť je však správne identifikovať aktuálnu situáciu a v nej hľadať príležitosť ako zarobiť. Tu je kľúčovým faktorom naučiť sa čítať to, čo sa reálne na trhu deje, čo znamená správne čítaťgrafy a jednotlivé timeframy a na ich základe v spojení s aktuálnym ekonomickým kontextom porozumieť situácii na trhu a z toho vyplývajúcich obchodných príležitostiach. Po takejto analýze sa vždy pýtame, či danú situáciu na trhu vieme využiťv náš prospech a zarobiť na nej pri primeranom riziku. Ak nie, tak sa dobrovoľne neučastníme trhu a čakáme na ďaľšiu príležitosť.

Ako vidíte, náš prístup je skôr opačný ako prístup mnohých analytikov, ktorí vydávajú predpovede, ako dopadne situácia do budúcna. Našim cieľom však nie je hádať budúcnosť a už vôbec nám nejde o to mať pravdu. Cieľ je jednoduchý – a to zarobiť. V tomto zmysle obchodujeme radšej „po funuse“ – tzn. až keď sa niečo významné udeje, tak sa to snažíme využiť v náš prospech, krátkodobo sa zviezť na nastolenom sentimente a zobchodovať obchodnú príležitosť, ak nám to trh umožní. Tým to pre nás celý biznis končí.

Ako traderi z praxe vieme, že trh sa často postará o to, aby bolo všetko tak, aby väčšia časť účastníkov trhu prerobila, preto nehádame čo bude alebo nebude, nepredvídame trh a ani sa o to po rokoch skúseností vôbec nesnažíme. To nám dáva slobodnú myseľ racionálne analyzovať trh a  nestávkovať na neistú budúcnosť. Jediné čo vieme, je, že keď to príde a niečo významné sa udeje, dokážeme identifikovať obchodnú príležitos a využiť existujúcu situáciu, smer a sentiment na trhu v náš prospech.

Princíp 3: Jeden obchod nič neznamená
Žiadny jeden konkrétny obchod v našom tradingu nesmie mať veľkú váhu v kontexte ostatných obchodov. Nechceme fungovať na báze veľkých a dôležitých obchodov, na ktorých bude závisieť naša budúcnosť, na ktorých buď veľa zarobíme ale aj veľa riskujeme. Práve naopak – našim  cieľom je exekuovať radšej viacej obchodov s menším rizikom, to znamená. na žiaden jeden obchod príliš veľa neriskovať. Na konci série dobrých obchodov sa pokrátia zisky so stratami a to čo nakoniec ostane, patrí traderovi ako odmena za jeho analýzu, trpezlivosť a konzistenciu v obchodovaní.

Inak povedané, do žiadneho konkrétneho obchodu nevkladáme priveľké nádeje a vopred sme zmierení, že každý jeden obchod môže dopadnúť ako ziskom tak aj stratou. Až pri väčšom počte obchodov sa eliminuje vplyv šťastia a náhody. Šťastie sa pokráti so smolou a to čo po dllhšej sérii obchodov zostane odzrkadlí naše skutočné schopnosti ako traderov a je našou zaslúženou odmenou.