Obchodovanie v konsolidačných dňoch

0
718

Na úvod objasním význam pojmu konsolidácia. Trh sa nachádza v konsolidácií, keď nemá jasný vyprofilovaný  smer nahor ani nadol a na trhu neexistuje trend. Trh sa pohybuje doprava – nevytvára nové high (v uptrende) ani nové low (v downtrende). Potvrdzujúcim javom pritom je, že akékoľvek snahy o break  do nového cenového extrému (high/low) sú prudko znegované a trh sa vracia späť do predchádzajúcich cenových úrovní. Trh nemá hybnosť ani silu ísť jedným smerom a osciluje vo tzv. „konsolidačnom pásme“.

Takáto situácia nastala na eurodolári napríklad vo štvrtok 29.9.2011. Na obrázku bližšie popíšem myšlienkové pochody ako čítať trh, prispôsobiť sa aktuálnej situácii trhu a neobchodovať v trhu, ktorý neposkytuje dobré obchodné príležitosti, ale priamo nám indikuje svoju nerozhodnosť a nesmerovosť.

1. moment – ráno po 9.00 náznak trendu po prelomení rezistancie
2. moment – nastáva hlboká korekcia takmer do polovice predchádzajúceho výbehu nahor.Trh sa pomaly  tlačí späť nadol a pri svojom pohybe nadol nejaví známky nákupného záujmu. Pomalým postupným prepadávaním ceny nadol trh práve signalizuje slabosť buyerov a vznik možnej konsolidácie.
3. moment – vidíme nákupný tlak – trh sa dotiahol na predchádzajúce lokálne maximá, ale nemá silu prejsť vyššie a vytvorí dvojitý vrchol (double top), pri ktorom sme videli jasný silný predajný tlak. Toto nie je známka spoľahlivého uptrendu – ale naopak známka vyváženosti nákupných a predajných tlakov. Žiadna strana sa nepreukáže ako silnejšia a trh sa s rozhodnosťou vracia do predchádzajúcich cenových úrovní.
4. moment – menej skúsený obchodník by v tejto situácií už možno uvažoval o výhodných predajoch vyplývajúcich z jednoduchej logiky – keď nejde hore-tak asi ide dole. Predávať len preto, že trh nemá silu ísť hore, tak musí ísť dole nie je vôbec dobrá ani bezpečná obchodná logika – je to klasická pasca pre menej skúsených obchodníkov. Tu si treba uvedomiť celkový kontext trhu z pohľadu vyšších timeframov (5-minútový a 15-minútový graf). Tie jasne ukazujú, že sme stále v strednodobejšom uptrende a všetky predaje patria medzi rizikové obchody. Ako vidíme trh príde po predchádzajúce minimá = support a odrazí sa opäť nahor.
5. moment – trh sa tlačí dohora, prejavuje snahu ísť vyššie, ale jasne vidno, že sa mu to nedarí a všetky nákupy sú okamžite vypredávané a na trhu panuje rovnováha. Žiadna strana nedokázala svoje prevahu posunúť cenu svojím smerom, na trhu nie je žiadny pravdepodobnejší smer, sme v konsolidácií. V takomto trhu je dôležité stáť bokom – nehádať smer trhu, keď trh žiaden nemá a ušetriť si tak zbytočné straty.
6. moment – na konci dňa po 18.00 sa trh prepadol cez support a urobil pohyb do shortu. Vo večerných hodinách však všeobecne neodporúčame obchodovať, pokiaľ sa neudialo nič fundamentálne významné. Večerné pohyby sa chovajú oveľa nepredvídateľnejšie ako v denných hodinách plnej likvidity.

Poučenie pre traderov: 
Na to, aby ste mohli dlhodobo uspieť, musíte si vyberať výlučne obchodné príležitosti s vysokou pravdepodobnosťou úspechu – čo je v čase, kedy má trh jasný smer a presila jednej strany (buyerov/sellerov) je úplne zrejmá. Inak povedané – neobchodovať v čase konsolidácie. Na to sa treba naučiť správne čítať trh a sledovať ako sa prejavuje na hraničných úrovniach – či je schopný vytvárať nové extrémy (high alebo low), alebo sa na týchto úrovniach stretáva s prudkým odporom. To všetko jasne vypovedá o situácii na trhu, kde vieme rozlíšiť medzi smerovým trhom (ktorý poskytuje bezpečné obchodné príležitosti a kde chceme obchodovať) a konsolidačným trhom (ktorému sa chceme vyhnúť).

Každý trader, ktorý chce na trhu dlhodobo uspieť si musí vybudovať schopnosť racionálne analyzovať trh a používať pritom zásady zdravého sedliackeho rozumu spojené so skúsenosťou na trhu. Spoliehať sa na rôzne mechanické (AOS) systémy vás síce odbremení od uvažovania, ale od strát určite nie. Dôležitou časťou úspechu je preto vyhýbať sa konsolidačnému trhu – trhu v ktorom vládne neefektivita a žiadna strana (buyeri vs. selleri) sa nedokáže presadiť. Takýto trh neposkytuje bezpečné obchodné príležitosti a obe strany medzi sebou tvrdo bojujú.

Najlepší obchodníci sa tejto vojny neúčastnia, ale počkajú si na to, kto bude víťaz a kto porazený (inak povedané trh jasne vyprofiluje svoj smer) a potom hrajú spolu s víťazom v jeho smere!

V čase konsolidácie treba byť trpezlivý a stáť bokom dovtedy, dokým sa sa na trhu nevyprofiluje jasný víťaz a trh naberie jednoznačný smer. A keď to príde treba využiť všetky obchodné príležitosti. Vtedy je správny čas, kedy nesmiete váhať a treba sa s plnou disciplínou a risk-managementom pustiť do obchodovania a hľadať vstupy do trhu s obmedzeným rizikom a vysokou pravdepodobnosťou úspechu!