Nezamestnanosť a jej ukazovatele

0
711

Ukazovatele zamestnanosti odrážajú celkové zdravie ekonomiky. Pre pochopenie fungovania ekonomiky je dôležité vedieť, koľko pracovných miest sa vytvára a koľko ruší, aké percento práceschopného obyvateľstva aktívne pracuje a koľko nových ľudí žiada o podporu v nezamestnanosti. V ekonomickom kalendári na našom webe slúžia na meranie nezamestnanosti napríklad tieto ukazovatele:

 • Unemployment Claims (žiadosti o podporu v nezamestnanosti)
 • Employment Change (zmena zamestnanosti)
 • Unemployment Rate (miera nezamestnanosti)
 • Non-Farm Employment Change (zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva)
  • ukazovateľ je známy aj ako Non-farm Payrolls, alebo NFP, zverejňuje sa prvý piatok v mesiaci a má na trh výrazný vplyv
 • ADP Non-Farm Employment Change
  • ukazovateľ predstavuje odhad NFP a zverejňuje sa dva dni pred NFP

Vplyv nezamestnanosti je na trhy jednoznačný. Vyššie percento nezamestnaných ako očakávanie spôsobuje zvyčajne pokles meny na devízovom trhu a naopak.

Prečo je tomu tak?

Ak sa budeme držať ekonomických modelov, tak situácia sa vyvinie nasledovne:

 • Viac zamestnaných spôsobí primárne nižšie výdavky štátu na „dávky“ ale aj vyššiu spotrebu pod vplyvom, že v práci človek zarobí viac ako dostane na „dávkach“. Tým pádom spotrebiteľ môže viac míňať a rastie tak spotreba ako agregátny dopyt. Tento rast bude pravdepodobne sprevádzať rast cenovej hladiny – inflácie. Vplyv rastu inflácie sme už rozobrali v článku Inflácia a jej meranie.
  Zároveň klesá, alebo môže klesať miera zadlžovania štátu a tak sa štát a štátna mena stáva investorov zaujímavejšou.

Podobne by sa mohli dopracovať k opačnému scenáru, keď klesne počet zamestnaných.