Trhové momentum ako obchodná príležitosť

0
314

Trhovým momentom nazývame prudký pohyb trhu, ktorý je charakteristický zrýchlením pohybu ceny na viac než 3- násobok bežnej volatility, zvýšeným objemami a udržateľnosťou smerového pohybu po viac minút.

Smer momenta v takýchto situáciách spoľahlivo udáva tón pre nasledujúce minúty. Nezáleží na tom či do longu alebo do shortu. Na trhoch sa takéto situácie vyskytujú niekoľko krát za týždeň. Na priloženom obrázku okomentujem jednu z nich na príklade eurodolára.
1. Ako prvé si všimnime pokojný trh v podvečerných hodinách, trh osciloval v rozpätí 20 tickov.
2. Následne vidíme prelomenie horizontálneho kanála a break down okolo 50 tickov. V tejto situácií všetky
longové tlaky pominuli a kupujúci boli prudko vyhodení na stop-lossoch. Trh má jasné shortové tendencie, otázkou ostáva, kde rozumne predať?
3. Po silnom pohybe zväčša nasleduje prirodzená korekcia, ktorá je spôsobená výberom ziskov obchodníkov, ktorí mali predané za dobrú cenu a dosiahli svoj profit. Na korekcií nastáva príležitosť vstúpiť do shortu, trh má jasný smer nadol a ponúka dobrú cenu na predaj.
4. Po prvej obratovej sviečke nadol naskakujú do trhu ďalší predávajúci. Stop-loss umiestnia nad high predchádzajúcej shortovej sviečky s tým, že málo riskujú a potenciál pokračujúceho downtrendu je značný.
5. Trend pokračuje v smere počiatočného momenta…
 
Poznatok pre traderov:
Trhy sa pohybujú vo swingoch, čo je základný pattern technickej analýzy. Momentový swing však predstavuje v správnom kontexte vynikajúcu obchodnú príležitosť, preto si ich treba všímať a správne pochopiť. Jednoduchou úkažkou som sa snažil popísať zmýšlanie racionálneho obchodníka na trhu a demonštrovať vstup do obchodu s obmedzeným rizikom a vysokou pravdepodobnosťou úspechu.