6.9.2011 – Denné obchody – Trader Gama

0
65

Dnes som obchodoval menový pár eur/usd, ráno okolo 10.00 bol silný break nahor. Nakupoval som korekcie v smere trendu v spolupráci so supportom na 1m timeframe. Celkovo som urobil 5 obchodov. Tri obchody do longu a dva do shortu. Sumárny výsledok obchodov je 125 USD brutto. Jednotlivé situácie sú podrobnejšie rozobrané na obrázkoch.

1. situácia – hneď ráno prudký výbeh nahor, nakupujem korekciu v smere trendu. Obchod skončil úspešne na profit targete.

2. situácia – ďalšia príležitosť nakúpiť korekciu do trendu. Obchod skončil neúspešne na stop-losse.

3. situácia – pokračovanie nastoleného uptrendu, znova nakupujem korekciu. S prvou časťou pozície výstup na profit targete s druhou časťou výstup na B/E (veril som pokračovaniu uptrendu ale nestalo sa tak).

4. situácia – obrat trendu smerom nadol. Predávam korekciu do trendu. Úspešne na profit targete.

5. situácia –  pokračovanie downtrendu, predávam korekciu do trendu. Obchod skončil na stop-losse.

S dnešným obchodným dňom som spokojný, vyskúšal som obchody do longu aj do shortu. Vzhľadom na to, že som mal pomerne dosť smoly, výsledok je pozitívny. Vďaka konzistentnému a bezpečnému riadeniu obchodov som dnes dosiahol menší zisk +125$.

Celkový zisk  =   +125 USD