Rôzne Typy Grafov Pre Technickú Analýzu

0
1503
Grafy pre technickú analýzu

Na analyzovanie forexového trhu používame tri typy analýzy, ale asi najdôležitejšou z nich pre retailových obchodníkov je technická analýza a tá je založená na čítaní informácií z grafov. Existuje viacero rôznych typov grafov, ktoré môžete použiť a v tomto článku si ich predstavíme.

Základné typy grafov sú čiarový, stĺpcový a sviečkový. Sú však aj ďalšie ako point & figure, alebo renko graf. Teraz si ich popíšeme a vysvetlíme čo zobrazujú a ako ich čítať.

Úlohou grafu je zobraziť cenu. Podľa štýlu a typu ako ju zobrazujú a aké informácie o cene uchovávajú majú jednotlivé grafy svoje výhody aj nevýhody.

  • Čiarový graf je najzákladnejším typom grafu. Tento typ grafu spája zvyčajne len uzatváracie ceny finančného inštrumentu v danom časovom intervale. Najväčším nedostatkom tohto typu zakresľovania cien je, že neodhaľuje celú cenovú aktivitu počas danej časovej periódy. Ako môžete vidieť, tak čiarový graf je tvorený jednou súvislou líniou.

Vzhľadom na to, že zobrazuje len 1 informáciu (uzatváracie ceny), tak sa vymysleli grafy ako sú stĺpcový alebo sviečkový.

  • Stĺpcový graf okrem uzatváracích cien zobrazuje maximálnu, minimálnu a otváraciu cenu finančného inštrumentu v danom časovom intervale. Oproti čiarovému grafu tak poskytuje komplexnejšie informácie o tom ako sa cena menila počas nejakého časového intervalu.

Ako však zobrazí tieto údaje do grafu?

Čiarka vľavo signalizuje otváraciu cenu, naopak čiarka vpravo uzatváraciu cenu. Vrchol stĺpca predstavuje vrchol alebo inak maximum ceny počas časovej periódy. Dno stĺpca predstavuje minimum ceny počas časovej periódy. Na záver, ak je otváraciu cena nižšia ako uzatváracia, tak je stĺpec zelený (resp. rastový) a naopak, v prípade vyššej otváracej ceny ako uzatváracej je stĺpec červený (klesajúci).

  • Sviečkový graf je veľmi podobný stĺpcovému grafu, avšak „stĺpce“ pri tomto type grafu obsahujú telo (obdĺžnik).

Sviečkový graf je najčastejšie používaným grafom v  technickej analýze. Na obrazcoch, patterns, vytváraných na sviečkových grafoch, je založených veľa obchodných stratégií.