Základné Technické Indikátory Pre Forex

0
1754

Technické indikátory sú matematické vzorce, ktoré nám pomáhajú určovať vstupy a výstupy z našich pozícií. Napriek tomu menej je niekedy viac a nie je vhodné graf preplniť indikátormi lebo nám unikne to najdôležitejšie – cena. Graf v ktorom máme zobrazených niekoľko indikátorov vyzerá zhruba takto:

 

V grafe máme zobrazených 6 indikátorov alebo pomôcok. Modrá čiara v  grafe je indikátor Zig Zag, svetlá farba čiary v grafe patrí kĺzavému priemeru. V grafe spolu s cenou máme zobrazenú aj Fibonacciho úroveň návratu. Pod cenou je umiestnené Volume, MACD a Accelerator. Graf nám vyzerá ešte relatívne prijateľne, no viac indikátorov používať neodporúčame.

Všetky indikátory si rozdelíme na dve skupiny.

  • Smerové indikátory

Smerové indikátory je výhodné ich používať ak trh trenduje. V opačnom prípade, teda pri pohyboch do strany ich nedoporučujem využívať.

  • Oscilátory

Do druhej skupiny patria oscilátory. Tie budeme využívať v prípade, že na trhu nevieme identifikovať trend a teda je pravdepodobné, že sa cena pohybuje do strany.

Všetky tieto indikátory a aj ďalšie iné sú priamo zabudované v platformách všetkých brokerov. Stačí si z nich vybrať a uvidíte ich priamo v grafe.