Hľadanie a Určenie Trendu

0
1303

Nájdenie trendu pri technickej analýze nám pomôže odpoveď na 3 otázky, ktoré musíme zodpovedať pred vstupom na trh a otvorením novej pozície. Veľa obchodníkov používa slovné spojenie „Trend je Váš priateľ“ a obchoduje len v smere trendu.

Čo to je trend?

Trend existuje na trhu vtedy, keď ceny dlhodobo rastú alebo klesajú. Trend môžeme charakterizovať aj ako nejakú „náladu“ ceny, pričom táto môže byť naladená rastovo, klesajúco alebo neutrálne.

 1. Rastový trend
  Pri rastovom trende cena dosahuje nové vyššie maximá, pričom následné korekcie sú plytšie. Pri rastovom trende často hovoríme, že situáciu majú pod kontrolou BÝCI alebo anglicky Bulls.
 2. Klesajúci trend
  Pri klesajúcom trende cena dosahuje stále nižšie minimá a zároveň aj nižšie maximá (plytšie odrazy od týchto cien). Pri klesajúcom trende hovoríme, že situáciu majú pod kontrolou MEDVEDE alebo anglicky Bears.
 3. Neutrálny trend
  Pri tomto „trende“ sa cena pohybuje do strany. Vlastne sa ani nejedná o trend (preto tie úvodzovky), hovoríme aj, že trh netrenduje.

V dnešnej dobe je väčšina trhov trendujúcich. Situáciu majú pod kontrolou býci alebo medvede. Ak sme našli trend, otázkou je kedy doň vstúpiť – otvoriť pozíciu, kedy z neho vystúpiť – uzavrieť pozíciu. Pomôcť v rozhodovaní nám môžu rôzne čiary, indikátory a formácie.

Trendové čiary a línie

Ak pri rastovom trende spojíme čiarou – líniou dve cenové dná dostaneme tzv. rastovú trendline. Táto čiara potom funguje ako support, podpora pre ďalší odraz cien smerom nahor. V prípade, že sa cena nachádza v blízkosti (tesne nad) rastovej trendovej línie je pravdepodobné, že sa od nej odrazí smerom nahor.

Ak pri klesajúcom trende spojíme čiarou – líniou dve cenové maximá dostaneme tzv. klesajúcu trendline. Táto čiara potom funguje ako rezistancia, odpor proti nárastu cien. V prípade, že sa cena nachádza v blízkosti (tesne pod) klesajúcej trendovej línie je pravdepodobné, že sa od nej odrazí smerom nadol.

Na obrázku môžeme vidieť rastový trend na rope Brent od roku 2004, určený červenou trendovou čiarou, ale aj klesajúci trend určený krátkou čiarov do opačného smeru. Je zrejmé, že minimálne jeden trend bude musieť skončiť, a teda niektorá trendová čiara musí byť prerazená.

Časové rámce trendu

Obchodníkom zvyčajne nie je jasné, že trhy môžu byť vo viacerých trendoch a to dokonca súčasne. Záleží totiž na časovom rámci, cez ktorý sa pozeráme na trh, na ceny. Nasledujúce obrázky ilustrujú rastový a súčasne klesajúci trend na akciovom indexe SP500.

Na dennom grafe akciový index SP500 rastie a obchoduje sa v jasnom rastovom trende. Modrý obdĺžnik v grafe ukazuje, že trendline bola falošne prelomená nadol, a že tento prielom bol obchodníkmi skúpený a trend pokračoval v raste.

Ako môžete vidieť v tomto trende je množstvo malých trendov do opačného smeru. Takže aj keď je dlhodobý trend na dennom grafe rastúci, na hodinovom grafe sa cena môže pohybovať v klesajúcom kanáli a teda aj v klesajúcom trende.

Obchodovanie trendov

 1. Rastový trend určený rastovou trendovou čiarou

Pri rastovom trende otvárame dlhé pozície a nakupujeme inštrumenty v čase, keď sa cena nachádza v blízkosti trendovej čiary. Ak sa cena priblíži k rastovej čiare predpokladáme, že trend vydrží a cena sa  odrazí od čiary nahor.

 1. Klesajúci trend určený klesajúcou trendovou čiarou

Pri klesajúcom trende otvárame krátke pozície a predávame inštrumenty v čase, keď sa cena nachádza v blízkosti trendovej čiary. Ak sa cena priblíži ku klesajúcej čiare predpokladáme, že trend vydrží a cena sa  odrazí od čiary nadol.