29.02.2012 – Denné obchody

0
38

Peknú príležitosť na predaj ponúkla podvečer ropa. Je to trh, ktorý má svoje špecifiká a pred obchodovaním si ho treba dobre napozerať a spoznať jeho maniere. Má odlišné správanie od veľkých masových trhov typu EURUSD alebo akciový index S&P500.

Ropa je 2-3 násobne volatilnejšia ako euro a je náchylnejšia na prudké obraty trendu. Má oveľa nižšiu schopnosťzachovať si smerovú hybnosť a pri jej obchodovaní je tak na mieste o level agresívnejší risk manažment. To prakticky znamená, že sa treba rýchlejšie rozhodovať a analyzovať, či obchod funguje alebo nie. Jej reakcia v dobrom obchode býva prakticky okamžitá a keď obchod nefunguje – je treba rýchlo reagovať a podľa možností v danej situácii eliminovať riziko.

Veľkou výhodou ropy je jej volatilita, ktorá vytvára príležitosti pre intradenných obchodníkov, ktorí dokážu využiť jej potenciál a v krátkom časovom období zarobiť pri obmedzenom riziku.

Pozrime sa tak na jeden pekný obchod, ktorý spĺňal všetky pravidlá nášho obchodného systému. Obchod v konečnom dôsledku nešiel podľa očakávaní, avšak vhodne nastaveným risk-manažmentom pre tento volatilný inštrument sme uhrali obchod za pozitívnu nulu – zarobili sme na náklady obchodu a opustili obchod, ktorý sa nesprával podľa očakávaní.

ROPA – PREDAJ NA 105,74

Predaj ROPY na cene 105,74 v čase 16:54:45

Predchádzajúci screen ukazuje celkovú situáciu a kontext na rope. Trh sa prepadol v priebehu 7 minút o 135 tickov – čo je na rope bežná volatilita, keď sa tento trh mierne utrhne.

Ako vidno na obrázku, obchod sa nevyvíjal podľa našich očakávaní. Dopredu nikdy nemôžme vedieť, čo trh spraví a našou úlohou je zmanažovať obchod správne do konca bez ohľadu na to, či to bude zisk alebo strata. Dobré obchody však treba brať, inak nebude na čom zarobiť.  Uvažovať treba hlavne pred obchodom a keď už raz do obchodu vstúpime, výsledok je v rukách trhu.

Bližší detail manažmentu obchodu ukazuje nasledovný obrázok, kde je rýchly obchod zobrazený pod drobnohľadom na 5-sekundovom grafe, aby bolo možné sledovať osciláciu trhu v rámci minútovej sviečky.

Predaj ROPY – manažment obchodu

Vhodne nastaveným manažmentom obchodu z dobrých obchodov vytiahnete zisk a z tých, ktoré sa nesprávajú podľa očakávaní malú manažovanú stratu. Trh dá ale často šancu aj z horší obchod uhrať za nulu, ako sa to stalo aj v našom prípade.

Manažment obchodu:

  1. Predaj 6 kontraktov ropy (CL 04/12) na cene 105,74
  2. Úvodný stoploss bol nastavený na cene 105,83
  3. Na 1/3 pozície – tzn. 2 kontraktoch vyberáme zisk na cene 105,69
  4. Na zostávajúcich 2+2 kontraktoch sme eliminovali riziko na -1 a -2 ticky tak, aby sme nechali priestor do zisku otvorený, ale v prípade negatívneho vývoja mali poistené riziko.
  5. Obchod sa nevyvíjal podľa očakávaní, tak sme ho zatvorili za pozitívnu nulu +13 USD
Exekúcia obchodu

Celkový výsledok dňa: +13,36 USD na 6 kontraktoch